팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

Thông tin hỗ trợ khách hàng

Trợ giúp

Địa điểm bảo hành: Trung tâm chăm sóc khách hàng

Công ty TNHH REMANn Số 44 Nguyễn Thị Thập, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc

Từ 10:00 đến 16:00 các ngày trong tuần ( Trừ thứ 7, CN và các ngày lễ tết)

Thời gian nghỉ trưa

Từ 12:00 đến 13:00 ( Chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ trong thời gian nghỉ trưa)

Hotline

1900-8954