팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

QNIX tại Việt Nam

Đại diện chính thức của Thương hiệu QNIX tại Việt Nam:
Công ty TNHH REMANn

REMANn là nhà nhập khẩu chính thức và là đơn vị cung cấp dịch vụ Chăm sóc khách hàng của QNIX tại Việt Nam

Bản đồ

Địa chỉ

Số 144 đường Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố HCM, Việt nam

Số điện thoại hotline

1900-8954

Thông tin cơ bản về đơn vị đại diện thương hiệu

Công ty TNHH REMANn là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc.

Các ngành nghề kinh doanh chính

Kinh doanh các sản phẩm CNTT, các giải pháp CNTT và các dịch vụ quản lý và xử lý tài sản CNTT.